Thay Dụng Cụ

Khi công tắc Tắt/Mở không được nhấn (6) trục máy khoan sẽ bị khóa. Điều này làm cho việc thay dụng cụ ở mâm cặp được nhanh, tiện lợi và dễ dàng có thể thực hiện được.

Hãy mở mâm cặp mũi khoan tự động (1) bằng cách xoay theo hướng ➊, cho đến khi có thể lắp được dụng cụ. Lắp dụng cụ vào.

Hãy xoay bạc lót của đầu cặp mũi khoan không chìa (1) vào theo chiều xoay ➋ của tay thật mạnh, cho đến khi không nghe thấy tiếng clic nữa. Bằng cách đó, đầu cặp mũi khoan sẽ tự động được khóa.

Giữ chặt khớp vòng trong (3) của đầu cặp mũi khoan tự động (1) và xoay khớp vòng ngoài (2) theo hướng ➊ cho đến khi có thể lắp được dụng cụ. Lắp dụng cụ vào.

Giữ chặt khớp vòng trong (3) của đầu cặp mũi khoan tự động (1) và xoay khớp vòng ngoài bằng tay (2) theo hướng ➋ thật mạnh cho đến khi không còn nghe thấy tiếng clic nữa. Bằng cách đó, đầu cặp mũi khoan sẽ tự động được khóa.

Cơ cấu khóa sẽ mở ra khi bạn xoay khớp vòng ngoài (2) theo hướng ngược lại để tháo dụng cụ.

Khóa được mở ra lại để lấy dụng cụ ra khi cổ mâm cặp được vặn theo chiều ngược lại.

Hãy mở đầu cặp mũi khoan vành răng (15) bằng cách vặn cho đến khi có thể lắp được dụng cụ. Lắp dụng cụ vào.

Cắm khóa chấu kẹp mũi khoan (14) vào lỗ tương ứng của đầu cặp mũi khoan vành răng (15) và đồng thời kẹp chặt dụng cụ.

Khi sử dụng đầu gài vặn vít (17), bạn cần phải dùng ống lồng đa năng (16). Chỉ sử dụng đầu gài vặn vít vừa với đầu vít.

Để vặn vít, hãy luôn giữ công tắc "Khoan/khoan đập" (4) ở biểu tượng "Khoan".