Thông số kỹ thuật

Phay cạnh

GKF 550

Mã số máy

 

‎3 601 FA0 0..‎

Công suất vào danh định

W

550

Tốc độ không tải

tối thiểu-1

33 000

Phần lắp dụng cụ

mm
inch

6
¼

Trọng lượng theo
Qui trình EPTA-Procedure 01:2014

kg

1,4

Cấp độ bảo vệ

 

/ II

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.