Các bộ phận được minh họa

Việc đánh số các thành phần đã minh họa liên quan đến mô tả dụng cụ điện trên trang hình ảnh.

(1)

Động cơ máy

(2)

Khuôn bao phay

(3)

Nơi lắp chổi than

(4)

Núm của ống dẫn máy cắt

(5)

Bộ phận dẫn phoi

(6)

Vít đầu có khía cho bệ phay

(7)

Máy phay A)

(8)

Mâm cặp

(9)

Tấm hướng dòng

(10)

Chân đế khuôn bao

(11)

Đầu nối cho hệ thống hút bụi

(12)

Ốc tai hồng của buồng máy cắt

(13)

Công tắc bật/tắt

(14)

Tay nắm (có bề mặt nắm cách điện)

(15)

Thước chia độ dùng điều chỉnh độ sâu phay

(16)

Cổ góp

(17)

Phần lắp dụng cụ

(18)

Chìa vặn miệng mở (10 mm)A)

(19)

Chìa vặn miệng mở (17 mm)A)

(20)

Bạc dẫn hướngA)

(21)

Thanh cữA)

(22)

Bu‑lông tai hồng của dưỡng cặp cạnhA)

(23)

Khung tựa ống dẫnA)

(24)

Vít tai hồng để cố định hướng ngangA)

(25)

Vít tai hồng để căn chỉnh hướng ngang của khung tựa ống dẫnA)

(26)

Bánh lănA)

(27)

Cút nối ống hútA)

(28)

Ống hútA)

A)

Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.