Bosch - Các dụng cụ để bàn & bàn

Các dụng cụ để bàn & bàn

Các dụng cụ để bàn Bosch giúp bạn có thể cưa các panô, tấm ván theo kích thước mong muốn với độ chính xác tối đa. Những dụng cụ này là câu trả lời cho bất cứ thử thách nào khi bạn cần phải thực hiện các đường cắt thẳng hay cắt xiên và cắt góc.

Máy cưa góc & bàn demo

Máy cưa góc & bàn demo

Máy cưa góc & bàn demo
Bàn cưa đĩa & bàn demo

Bàn cưa đĩa & bàn demo

Bàn cưa đĩa & bàn demo
Cưa cắt kim loại

Cưa cắt kim loại

Cưa cắt kim loại
Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH