Bosch - Súng thổi hơi nóng

Súng thổi hơi nóng

Bóc sơn và véc-ni, tạo hình, hàn và làm co ngót bằng khí nóng – súng thổi hơi nóng từ Bosch có cơ chế kiểm soát nhiệt độ biến thiên liên tục giúp thực hiện công việc chính xác. Tấm chắn nhiệt có thể tháo dời đảm bảo an toàn cho người sử dụng khi phải thao tác ở những khu vực chật hẹp.

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH