Bosch - Cưa cầm tay chạy điện

Cưa cầm tay chạy điện

Cưa chính xác và cắt nhanh theo độ dài của dầm gỗ – cưa điện cầm tay Bosch có thể xử lý mọi yêu cầu. Các lưỡi cưa ngược có thể cắt rãnh chìm cổ trục.

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH