dcsimg

Bosch - Cưa cầm tay chạy điện

Cưa cầm tay chạy điện

Cưa chính xác và cắt nhanh theo độ dài của dầm gỗ – cưa điện cầm tay Bosch có thể xử lý mọi yêu cầu. Các lưỡi cưa ngược có thể cắt rãnh chìm cổ trục.

Lên trên cùng trang

In ấn
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH