Lưỡi cưa lọng

Bước răng: 1,1 mm, Chiều dài lưỡi: 83 mm

Độ bền cao để cắt thép không gỉ

Mô tả sản phẩm

Hạt carbide cỡ K30, Chiều dài lưỡi: 83 mm

Độ bền cao để cắt vật liệu ceramic

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 3 mm, Chiều dài lưỡi: 100 mm

Cắt gỗ mềm và vật liệu gia công gỗ không mài

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 4-5,2 mm tăng dần, Chiều dài lưỡi: 100 mm

Cắt nhanh trên gỗ mềm và vật liệu gia công gỗ không mài

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 4-5,2 mm tăng dần, Chiều dài lưỡi: 100 mm

Cắt cung tròn và nhanh trên gỗ mềm và vật liệu gia công gỗ không mài

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 2,7 mm tăng dần, Chiều dài lưỡi: 100 mm

Cắt gọn trên gỗ mềm và vật liệu gia công gỗ không mài

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 2,5 mm đảo chiều, Chiều dài lưỡi: 100 mm

Cắt gọn trên gỗ mềm, vật liệu gia công gỗ không mài

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 1,4 mm, Chiều dài lưỡi: 83 mm

Cắt cung tròn và gọn trên gỗ mềm và vật liệu gia công gỗ không mài

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 4-5,2 mm tăng dần, Chiều dài lưỡi: 100 mm

Cắt gọn trên gỗ mềm và vật liệu gia công gỗ không mài

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 2,2 mm XC, Chiều dài lưỡi: 117 mm

Cắt cực gọn trên gỗ mềm và vật liệu gia công gỗ không mài

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 2,2 mm XC, Chiều dài lưỡi: 117 mm

Cắt cung tròn và cực gọn trên gỗ mềm và vật liệu gia công gỗ không mài

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 2-3 mm tăng dần, Chiều dài lưỡi: 117 mm

Cắt gọn trên gỗ mềm dày và mỏng, cũng như trên vật liệu gia công gỗ không mài

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 2,4-5 mm tăng dần, Chiều dài lưỡi: 132 mm

Cắt nhanh trên gỗ dày và mỏng có vật liệu kim loại

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 1,1-1,5 mm tăng dần, Chiều dài lưỡi: 92 mm

Cắt kim loại tấm rắn

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 1,2 mm, Chiều dài lưỡi: 132 mm

Cắt ống kim loại và thanh định hình

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 1,9-2,3 mm tăng dần, Chiều dài lưỡi: 92 mm

Cắt kim loại tấm rắn

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 2 mm, Chiều dài lưỡi: 132 mm

Cắt ống kim loại và thanh định hình

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 1,2 mm, Chiều dài lưỡi: 92 mm

Cắt nhanh trên kim loại tấm đục lỗ

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 1,2 mm, Chiều dài lưỡi: 92 mm

Cắt nhanh trên ống kim loại và thanh định hình

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 1,2-2,6 mm tăng dần, Chiều dài lưỡi: 100 mm

Cắt nhanh với khả năng chống gãy trên kim loại tấm có lỗ dày và mỏng

Mô tả sản phẩm

Bước răng: 3 mm, Chiều dài lưỡi: 100 mm

Cắt nhanh trên nhôm

Mô tả sản phẩm

Lưỡi dao sắc, Chiều dài lưỡi: 100 mm

Cắt gọn trên vật liệu mềm

Mô tả sản phẩm

Đường dây nóng Hỗ trợ khách hàng

Bạn có bất cứ thắc mắc gì về các sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi không? Chỉ cần gọi cho chúng tôi.

Hoặc liên hệ qua e-mail
Những câu hỏi thường gặp

Tìm các câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp liên quan đến mọi phương diện của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Tìm hiểu thêm