Lưỡi khoét lỗ

Lưỡi khoét lỗ lưỡng kim

Dành cho máy khoan động lực xoay, Dùng cho máy khoan búa xoay, Dành cho máy khoan xoay

Lưỡi khoét lỗ lưỡng kim cho đường cắt mượt trên nhiều loại vật liệu

  • Hình dạng răng (dải răng cưa Vario) là lựa chọn lý tưởng để có được đường cắt mượt khi lướt trên vật liệu
  • Vật liệu HSS lưỡng kim chứa 8% hợp kim coban cho thời gian sử dụng dài lâu
  • Lắp vừa đầu nối ren tiêu chuẩn.

Vật liệu

Gỗ mềm
Tấm thạch cao
Ống kim loại và thanh định hình
Kim loại màu
Nhựa

Chọn thông số kỹ thuật

Đường kính mm

Đường kính inch

Chiều dài làm việc mm

Chọn kích cỡ đóng gói


Lưỡi khoét lỗ lưỡng kim

Đường cắt mượt

Lưỡi khoét lỗ lưỡng kim cho đường cắt mượt trên nhiều loại vật liệu

  • Vật liệu HSS lưỡng kim chứa 8% hợp kim coban cho thời gian sử dụng dài lâu
  • Lưỡi khoét lỗ lưỡng kim lắp vừa mọi đầu nối tiêu chuẩn có trên thị trường

Tổng quan sản phẩm cùng loại

Sản phẩm cùng loại: 41

Số bộ phận Đường kính mm Đường kính inch Chiều dài làm việc mm Số lượng đóng gói
2 608 580 440 102 4 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 442 108 4 1/4 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 446 127 5 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 396 14 9/16 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 447 140 5 1/2 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 448 152 6 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 397 16 5/8 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 398 17 11/16 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 399 19 3/4 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 400 20 25/32 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 401 21 13/16 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 402 22 7/8 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 403 24 15/16 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 404 25 1 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 405 27 1 1/16 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 406 29 1 1/8 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 407 30 1 3/16 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 408 32 1 1/4 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 409 33 1 5/16 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 410 35 1 3/8 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 411 37 1 7/16 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 412 38 1 1/2 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 413 40 1 9/16 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 414 41 1 5/8 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 416 44 1 3/4 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 417 46 1 13/16 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 418 48 1 7/8 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 419 51 2 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 421 54 2 1/8 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 422 56 2 3/16 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 423 57 2 1/4 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 424 59 2 5/16 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 425 60 2 3/8 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 426 64 2 1/2 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 427 65 2 9/16 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 430 70 2 3/4 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 431 73 2 7/8 38 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 580 432 76 3 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 434 83 3 1/4 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 438 95 3 3/4 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch
2 608 580 439 98 3 7/8 38 1 c Mua hàng từ đối tác của Bosch

trên products