Mũi đục

Độ bền cao hơn 30%

Không gây gián đoạn công việc và ít bị mắc kẹt hơn trong các công việc trên bê tông đòi hỏi sự chính xác

Mô tả sản phẩm

với chốt chặn xoay

Đục bê tông và gạch thông thường trong nhiều công việc cải tạo khác nhau

Mô tả sản phẩm

Độ bền cao hơn 30%

Ít bị mắc kẹt hơn và tiến độ nhanh hơn khi đục phá bê tông

Mô tả sản phẩm

Không gây gián đoạn công việc và ít bị mắc kẹt hơn trong các công việc trên bê tông đòi hỏi sự chính xác

Mô tả sản phẩm

Ít bị mắc kẹt hơn và tiến độ nhanh hơn khi đục phá bê tông

Mô tả sản phẩm

Đục bê tông và gạch thông thường trong nhiều công việc đục phá khác nhau

Mô tả sản phẩm

Tốc độ loại bỏ vật liệu cao khi đục phá tường và vữa

Mô tả sản phẩm

Đục bê tông và gạch thông thường trong nhiều công việc đục phá

Mô tả sản phẩm

Với chuôi lục giác 19 mm

Đục bê tông và gạch thông thường trong nhiều công việc đục phá

Mô tả sản phẩm

Với chuôi lục giác 30 mm

Tốc độ loại bỏ vật liệu cao ổn định và không gây gián đoạn công việc

Mô tả sản phẩm

Đường dây nóng Hỗ trợ khách hàng

Bạn có bất cứ thắc mắc gì về các sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi không? Chỉ cần gọi cho chúng tôi.

Hoặc liên hệ qua e-mail
Những câu hỏi thường gặp

Tìm các câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp liên quan đến mọi phương diện của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Tìm hiểu thêm