Mũi khoan kim loại

Mũi khoan xoắn HSS loại mài

Dành cho máy khoan/bắt vít xoay

Mũi khoan xoắn HSS cho phép khoan chắc chắn khi dùng để khoan thông thường với kim loại

  • Mũi khoan có đầu xẻ rãnh, định tâm với góc cắt 135 độ cho phép cắt hiệu quả cũng như định tâm hoàn hảo mà không bị dịch chuyển
  • Mũi khoan HSS được mài chính xác cho phép kết quả khoan nhanh
  • Chuôi hình trụ tương thích với đầu cặp máy khoan ba chấu

Vật liệu

Thép
Gang đúc
Chọn thông số kỹ thuật

Đường kính (D) mm 124 options

Chiều dài làm việc mm 26 options

Tổng chiều dài mm 26 options

Chọn kích cỡ đóng gói 5 options


Mũi khoan xoắn HSS loại mài
Từ 
Dành cho máy khoan/bắt vít xoay

Lắp vừa dụng cụ của đa số các hãng

imageAlt
imageAlt
imageAlt

Chuôi hình trụ tương thích với đầu cặp máy khoan ba chấu

Khoan với độ chính xác cao

Mũi khoan xoắn HSS cho phép khoan chắc chắn khi dùng để khoan thông thường với kim loại

  • Mũi khoan HSS được mài chính xác cho phép kết quả khoan nhanh
  • Không cần phải đục lỗ trước hoặc khoan lỗ mồi với đường kính lên tới 10 mm
  • Được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 338, mũi khoan Loại N (góc rãnh) với đầu 135 độ, dung sai đường kính h8
Xem thêm

Tổng quan sản phẩm cùng loại

Sản phẩm cùng loại: 168

Số bộ phận Đường kính (D) mm Chiều dài làm việc mm Tổng chiều dài mm Đường kính chuôi (d) mm Số lượng đóng gói
2 608 585 906 1,00 12 34 - 2 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 049 1,00 12 34 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 467 1,10 14 36 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 468 1,20 16 38 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 469 1,30 16 38 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 470 1,40 18 40 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 907 1,50 18 40 - 2 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 050 1,50 18 40 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 471 1,60 20 43 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 472 1,70 20 43 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 473 1,80 22 46 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 474 1,90 22 46 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 908 2,00 24 49 - 2 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 051 2,00 24 49 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 475 2,10 24 49 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 052 2,20 27 53 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 476 2,30 27 53 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 477 2,40 30 57 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 909 2,50 30 57 - 2 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 053 2,50 30 57 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 910 2,60 30 57 - 2 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 478 2,60 30 57 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 479 2,70 33 61 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 054 2,80 33 61 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 480 2,90 33 61 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 911 3,00 33 61 - 2 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 086 3,00 33 61 3 2 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 055 3,00 33 61 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 481 3,10 36 65 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 912 3,20 36 65 - 2 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 056 3,20 36 65 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 913 3,30 36 65 - 2 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 057 3,30 36 65 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 482 3,40 39 70 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 914 3,50 39 70 - 2 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 058 3,50 39 70 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 332 3,60 39 70 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 483 3,70 39 70 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 915 3,80 43 75 - 2 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 484 3,80 43 75 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 485 3,90 43 75 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 024 4,00 43 75 4 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 916 4,00 43 75 - 2 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 059 4,00 43 75 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 917 4,10 43 75 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 486 4,10 43 75 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 918 4,20 43 75 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 060 4,20 43 75 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 919 4,30 47 80 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 487 4,30 47 80 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 333 4,40 47 80 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 920 4,50 47 80 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 061 4,50 47 80 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 488 4,60 47 80 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 489 4,70 47 80 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 921 4,80 52 86 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 334 4,80 52 86 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 490 4,90 52 86 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 922 5,00 52 86 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 027 5,00 52 86 5 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 062 5,00 52 86 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 923 5,10 52 86 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 491 5,10 52 86 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 924 5,20 52 86 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 063 5,20 52 86 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 492 5,30 52 86 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 493 5,40 57 93 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 925 5,50 57 93 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 064 5,50 57 93 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 494 5,60 57 93 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 495 5,70 57 93 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 065 5,80 57 93 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 496 5,90 57 93 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 926 6,00 57 93 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 066 6,00 57 93 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 497 6,10 63 101 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 067 6,20 63 101 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 498 6,30 63 101 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 335 6,40 63 101 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 927 6,50 63 101 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 033 6,50 63 101 6,5 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 068 6,50 63 101 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 499 6,60 63 101 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 336 6,70 63 101 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 928 6,80 69 109 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 069 6,80 69 109 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 500 6,90 69 109 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 929 7,00 69 109 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 070 7,00 69 109 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 501 7,10 69 109 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 337 7,20 69 109 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 502 7,30 69 109 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 503 7,40 69 109 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 930 7,50 69 109 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 071 7,50 69 109 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 504 7,60 75 117 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 505 7,70 75 117 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 931 7,80 75 117 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 506 7,80 75 117 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 507 7,90 75 117 - 10 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 932 8,00 75 117 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 037 8,00 75 117 8 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 072 8,00 75 117 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 508 8,10 75 117 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 509 8,20 75 117 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 510 8,30 75 117 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 511 8,40 75 117 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 933 8,50 75 117 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 073 8,50 75 117 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 512 8,60 81 125 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 513 8,70 81 125 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 074 8,80 81 125 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 514 8,90 81 125 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 934 9,00 81 125 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 075 9,00 81 125 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 515 9,10 81 125 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 516 9,20 81 125 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 517 9,30 81 125 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 518 9,40 81 125 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 935 9,50 81 125 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 076 9,50 81 125 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 519 9,60 87 133 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 520 9,70 87 133 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 338 9,80 87 133 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 521 9,90 87 133 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 936 10,00 87 133 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 042 10,00 87 133 10 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 077 10,00 87 133 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 522 10,10 87 133 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 523 10,20 87 133 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 524 10,30 87 133 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 525 10,40 87 133 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 937 10,50 87 133 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 078 10,50 87 133 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 526 10,60 87 133 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 527 10,70 94 142 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 528 10,80 94 142 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 529 10,90 94 142 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 938 11,00 94 142 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 079 11,00 94 142 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 530 11,10 94 142 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 531 11,20 94 142 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 532 11,30 94 142 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 533 11,40 94 142 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 939 11,50 94 142 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 080 11,50 94 142 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 534 11,60 94 142 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 535 11,70 94 142 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 536 11,80 94 142 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 537 11,90 101 151 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 940 12,00 101 151 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 081 12,00 101 151 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 538 12,10 101 151 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 539 12,20 101 151 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 540 12,30 101 151 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 541 12,40 101 151 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 941 12,50 101 151 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 082 12,50 101 151 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 542 12,60 101 151 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 543 12,70 101 151 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 544 12,80 101 151 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 545 12,90 101 151 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 942 13,00 101 151 - 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 048 13,00 101 151 13 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 595 083 13,00 101 151 - 5 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 593 14,00 108 160 - 4 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 594 15,00 114 169 - 4 c Tìm đại lý địa phương
2 608 585 595 16,00 120 178 - 4 c Tìm đại lý địa phương

trên sản phẩm