Mũi đục

Mũi đục dẹt SDS max

Mũi đục dẹt SDS max dùng để thực hiện nhiều công việc đục phá thông thường trên bê tông và gạch

Mới
Mũi đục dẹt SDS max
Mũi đục dẹt SDS max dùng để thực hiện nhiều công việc đục phá thông thường trên bê tông và gạch