Mũi khoan bê tông & tường

Mũi khoan SDS plus-5X

Dùng cho máy khoan búa xoay

Mũi khoan SDS plus-5X cho hiệu quả cao khi khoan bê tông cốt thép

  • Hình dáng với đầu 4 lưỡi cắt ngăn mũi khoan không bị mắc kẹt và gãy để có kết quả tối ưu
  • Thiết kế đầu với "góc quay" và 4 rãnh giúp hút bụi nhanh để tăng tốc độ khoan và giảm mài mòn
  • Lắp vừa tất cả máy khoan búa xoay SDS plus

Vật liệu

Bê tông cốt thép
Bê tông
Gạch silicat
Gạch đặc
Đá cứng
Chọn thông số kỹ thuật

Đường kính (D) mm 14 options

Chiều dài làm việc mm 7 options

Tổng chiều dài mm 7 options

Chọn kích cỡ đóng gói 1 c


Mũi khoan SDS plus-5X
Từ 
Dùng cho máy khoan búa xoay

Lắp vừa dụng cụ của đa số các hãng

imageAlt
imageAlt
imageAlt

Lắp vừa tất cả máy khoan búa xoay SDS plus

Hiệu quả khi khoan bê tông cốt thép

Mũi khoan SDS plus-5X cho hiệu quả cao khi khoan bê tông cốt thép

  • Thiết kế đầu với "góc quay" và 4 rãnh giúp hút bụi nhanh để tăng tốc độ khoan và giảm mài mòn
  • Đầu định tâm dẫn hướng ngay từ đầu để mũi khoan hoạt động hiệu quả và có được đường kính lỗ chính xác
  • Chứng nhận PGM về tuân thủ những dung sai vô cùng nhỏ, lỗ khoan chính xác và giữ cố định chắc chắn
Xem thêm

Tổng quan sản phẩm cùng loại

Sản phẩm cùng loại: 59

Số bộ phận Đường kính (D) mm Chiều dài làm việc mm Tổng chiều dài mm Số lượng đóng gói
2 608 833 771 5,00 50 110 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 772 5,00 100 160 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 773 5,00 150 210 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 774 5,50 50 110 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 775 5,50 100 160 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 776 5,50 150 210 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 777 6,00 50 110 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 778 6,00 100 160 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 779 6,00 150 210 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 780 6,00 200 260 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 781 6,50 50 110 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 782 6,50 100 160 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 783 6,50 150 210 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 784 6,50 200 260 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 785 7,00 50 110 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 786 7,00 100 160 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 787 7,00 150 210 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 788 8,00 50 110 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 789 8,00 100 160 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 790 8,00 150 210 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 791 8,00 200 260 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 792 8,00 250 310 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 793 8,00 300 360 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 794 8,00 400 460 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 795 9,00 100 160 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 796 9,00 150 210 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 797 10,00 50 110 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 798 10,00 100 160 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 799 10,00 150 210 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 800 10,00 200 260 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 801 10,00 250 310 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 802 10,00 300 360 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 803 10,00 400 460 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 804 11,00 100 160 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 805 11,00 150 210 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 806 11,00 200 260 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 807 12,00 100 160 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 808 12,00 150 210 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 809 12,00 200 260 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 810 12,00 250 310 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 811 12,00 300 360 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 812 12,00 400 460 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 813 13,00 100 160 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 814 13,00 150 210 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 815 13,00 200 260 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 816 14,00 100 160 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 817 14,00 150 210 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 818 14,00 200 260 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 819 14,00 250 310 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 820 14,00 300 360 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 821 14,00 400 460 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 822 15,00 100 160 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 823 15,00 200 260 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 824 15,00 400 460 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 825 16,00 150 210 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 826 16,00 200 260 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 827 16,00 250 310 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 828 16,00 300 360 1 c Tìm đại lý địa phương
2 608 833 829 16,00 400 460 1 c Tìm đại lý địa phương

trên sản phẩm