dcsimg

Bosch - Máy khoan búa dùng pin

Máy khoan búa dùng pin

Được phát triển bởi công nghệ khoan búa dùng dây của Bosch đem đến sự tự do vô hạn khi di chuyển và hiệu suất cao đáp ứng nhu cầu khoan bê tông.

*Không bao gồm pin và bộ nạp

Lên trên cùng trang

In ấn
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH