Bosch - Máy chà nhám rung

Máy chà nhám rung

Các máy chà nhám rung từ Bosch đảm bảo chất lượng bề mặt cao nhất khi chà xong. Độ trơn vận hành tuyệt vời và hệ thống hút bụi tích hợp đảm bảo những kết quả công việc tốt nhất.

Thiết kế mạnh mẽ để mài dễ dàng và không mỏi trong nhiều giờ

Công suất đầu vào định mức 190 W
Đĩa chà, bề rộng 92 mm
Đĩa chà, bề dài 182 mm

Xem sản phẩm

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH