dcsimg

Bosch - Máy khoan động lực, va đập, khoan, máy bắt vít

Khoan động lực - 10 mm

Khoan động lực - 10 mm

Khoan động lực - 10 mm
Khoan động lực - 13 mm

Khoan động lực - 13 mm

Khoan động lực - 13 mm
Khoan động lực - 16 mm

Khoan động lực - 16 mm

Khoan động lực - 16 mm
Khoan động lực - 2 tốc độ

Khoan động lực - 2 tốc độ

Khoan động lực - 2 tốc độ
Khoan - 6 mm

Khoan - 6 mm

Khoan - 6 mm
Khoan - 10 mm

Khoan - 10 mm

Khoan - 10 mm
Khoan - 13 mm

Khoan - 13 mm

Khoan - 13 mm
Khoan - 4 tốc độ

Khoan - 4 tốc độ

Khoan - 4 tốc độ
Lên trên cùng trang

In ấn
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH