Chính sách bảo hành cho dòng máy chuyên nghiệp -
Heavy Duty

Tất cả các máy thuộc dòng chuyên nghiệp Bosch Heavy Duty đều được hưởng chính sách bảo hành một năm.

Không cần đăng ký thêm.


Tất cả các máy thuộc dòng chuyên nghiệp Heavy Duty là những máy có độ bền đáng tin cậy nhất. Để minh chứng cho việc chúng được sản xuất theo các tiêu chuẩn cao nhất, chúng tôi mang đến cho người sử dụng chính sách bảo hành 1 năm đối với toàn bộ sản phẩm thuộc dòng Heavy Duty này. Không cần đăng ký thêm.

Chính sách được áp dụng ngay sau khi đăng ký bảo hành thành công. Thông tin chi tiết về điệu kiện bảo hành có thể tìm thấy trên phiếu bảo hành đính kèm sản phẩm.

Điều kiện Bảo hành

Danh sách máy Heavy Duty

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH