Bosch - Camera cảm ứng nhiệt & máy dò nhiệt

Camera cảm ứng nhiệt & máy dò nhiệt

Phân tích vấn đề dễ dàng và chính xác với các máy dò nhiệt bằng trực giác của Bosch: Đo nhiệt độ và độ ẩm chính xác và lập thành tài liệu nhanh chóng nhờ được tích hợp máy quay.

Hiển thị hình ảnh nhiệt nhanh chóng dễ dàng và lưu trữ kết quả tiện lợi

Phạm vi đo -10°C đến +400°C
Đo độ chính xác của IR ±3,0 °C
Quang học (Tỷ lệ khoảng cách trung bình : vị trí trung bình) 0

Xem sản phẩm

Đo lường nhiệt độ và độ ẩm chính xác và dễ dàng lưu kết quả đo

Phạm vi đo -40 °C … +1000 °C
Đo độ chính xác của IR ±1,0 °C
Quang học (Tỷ lệ khoảng cách trung bình : vị trí trung bình) 50:1

Xem sản phẩm

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật
Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới | Công việc và nghề nghiệp | Thu mua và hậu cần

© Robert Bosch GmbH